Ανακοινώθηκε η προκήρυξη για τη νέα δράση που αφορά την ενίσχυση ίδρυσης νέων τουριστικών επιχειρήσεων. Επιδοτούνται επιχειρηματικά σχέδια ποσού 25.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.
Το ποσοστό επιδότησης διαμορφώνεται στο 45% των επιλέξιμων δαπανών και στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 50%.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τον σχεδιασμό της επενδυτικής σας πρότασης.

Πηγή:  http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=428

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...