Σημαντικές αλλαγές στο εργόσημο προωθεί το Υπουργείο Εργασίας προκειμένου να γίνεται καταγραφή των δικαιούχων καθώς μέχρι σήμερα δεν φαίνονται όσοι αμείβονται με αποτέλεσμα κάποιοι να λαμβάνουν διάφορα επιδόματα. Το «Εργόσημο» είναι ειδική επιταγή αμοιβής και παρακράτησης εισφορών περιστασιακά απασχολούμενων.

Το εργόσημο αντικαθιστά την πληρωμή των απασχολούμενων και καλύπτει και τις εισφορές τους στον ασφαλιστικό τομέα. Κατά την εξαργύρωση του εργοσήμου παρακρατείται μέρος της αναγραφόμενης αξίας έναντι ασφαλιστικών εισφορών και αποδίδεται στον ασφαλιστικό φορέα κάλυψης του απασχολουμένου. Η έκδοση και εξαργύρωση εργοσήμου γίνεται από τους συμβεβλημένους φορείς υπηρεσιών πληρωμής. Στο πλαίσιο αυτό, οι συνεργαζόμενοι φορείς διασυνδέονται μηχανογραφικά με τη βάση δεδομένων ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ που τηρείται στην Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε..

Για παράδειγμα, στις διασταυρώσεις για καταβολή επιδομάτων, προκύπτουν περιπτώσεις όπου, εργαζόμενοι που αμείβονται κανονικά με εργόσημο, χωρίς να είναι ωστόσο εγγεγραμμένοι στο σύστημα Εργάνη, λαμβάνουν επιδόματα. Με την προωθούμενη διάταξη νόμου, οι εργοδότες θα υποχρεωθούν κατά τη διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης του εργοσήμου στις τράπεζες να δηλώνουν τα στοιχεία του εργαζομένου που απασχολούν στην Εργάνη. Έτσι μετά την ενεργοποίηση των νέων διατάξεων θα διασυνδέονται μηχανογραφικά και με την Εργάνη.

Στο Εργόσημο υπάγονται οι εξής εργασίες ή υπηρεσίες:

α. οι υπηρεσίες οικογενειακής βοηθητικής φροντίδας (ενδεικτικά: οικιακοί βοηθοί για οικιακή καθαριότητα και γενικό νοικοκυριό, οδηγοί),

β. οι κηπουρικές εργασίες,

γ. η φύλαξη και μεταφορά παιδιών, νηπίων και βρεφών,

δ. η υποστήριξη με την παροχή κάθε μορφής βοήθειας και φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα και σε άτομα με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης και της διευκόλυνσης των ατόμων αυτών για συμμετοχή τους σε πολιτιστικές, θρησκευτικές, ψυχαγωγικές και κοινωνικές δραστηριότητες,

ε. oι υπηρεσίες που παρέχονται σε προγράμματα αποκατάστασης ατόμων σε ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία, που χαρακτηρίζονται από νοητική στέρηση (ΣΥΔ),

στ. η περιποίηση ή νοσηλευτική φροντίδα αρρώστων ή κατάκοιτων ατόμων και η βοήθεια σε άτομα με προβλήματα κινητικότητας (φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, συνοδεία εκτός οικίας),

ζ. οι μεμονωμένες μικροεπισκευαστικές εργασίες που δεν συνιστούν οικοδομικές εργασίες,

η. η παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων,

θ. οι αισθητικές φροντίδες (κομμωτική, περιποίηση προσώπου και σώματος).

ι. προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού και κηπουρικής κοινοχρήστων χώρων πολυκατοικιών, αμειβόμενο με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα,

ια. οι απασχολούμενοι ως εργάτες γης

ιβ. οι διανομείς διαφημιστικών εντύπων με το σύστημα της διανομής με ή χωρίς διεύθυνση αποδέκτη,

ιγ. οι απασχολούμενοι στην προώθηση προϊόντων προσώπου και σώματος για λογαριασμό μίας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων κατ’ οίκον ή σε άλλο χώρο,

ιδ. οι απασχολούμενοι στην προώθηση καταναλωτικών προϊόντων σε πολυκαταστήματα, καταστήματα τροφίμων και υπεραγορές (super market),

ιε. Το απασχολούμενο προσωπικό από Π.Α.Ε., Κ.Α.Ε. και λοιπά νομικά πρόσωπα επαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού κερδοσκοπικά ή μη, αποκλειστικά και μόνο κατά τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων στα γήπεδα παντός είδους αθλητικών αγώνων.

Πηγή: https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/asfalish/267707/ypoxreotika-stin-ergani-osoi-ameivontai-me-ergosimo?m=1&fbclid=IwAR3uXCz4Atr_KLCyZw4ocB6C2ZHxcBd3pVYu5NBskNWXfREIiTe-YVATfdk

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...