• Phone2810 212298
  • Emailinfo@zeakis.com
  • AddressΛεωφ.Παπαναστασίου 93, Ηράκλειο Κρήτης
  • Open Hours09:00 - 17:00
  • Phone2810 212298
  • Emailinfo@zeakis.com
  • AddressΛεωφ.Παπαναστασίου 93, Ηράκλειο Κρήτης
  • Open Hours09:00 - 17:00

Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας.

Η Δράση θα χρηματοδοτηθεί με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης -ΕΤΠΑ), για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΑ1191/1 και θα ενταχθεί στο Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» (ΑΠ 1 και ΑΠ 1Σ), στον Θεματικό Στόχο 3 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» και στην επενδυτική προτεραιότητα 3(γ) «Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών» και συμβάλλει στον Ειδικό Στόχο 1.4: «Αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, κατά προτεραιότητα στους εννέα (9)στρατηγικούς τομείς της χώρας» και για τις Μεγάλες Επιχειρήσει από ΣΑ του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε τριακόσια πενήντα εκατομμύρια ευρώ (350.000.000,00€) και κατανέμεται ενδεικτικά σε τριακόσια εκατομμύρια ευρώ (300.000.000,00€)για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και πενήντα εκατομμύρια ευρώ (50.000.000,00€) για Μεγάλες Επιχειρήσεις, από εθνικούς πόρους. Η οριστική κατανομή, καθώς και η οριστική κατανομή στις περιφέρειες της χώρας θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των καταβολών στους λήπτες της ενίσχυσης.

Η Δράση στοχεύει στη στήριξη της λειτουργίας των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους και ενόψει της επίσημης έναρξης της τουριστικής δραστηριότητας για το 2021 υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19. Η στήριξη των επιχειρήσεων θα πραγματοποιηθεί με την παροχή επαρκούς ρευστότητας για την επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητάς τους, μέσω της μη επιστρεπτέας ενίσχυσης μέρους του κεφαλαίου κίνησης.

Σε ποιους απευθύνεται

Τουριστικές επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή και ειδικότερα επιχειρήσεις φιλοξενίας κάθε μορφής, τουριστικά πρακτορεία, καθώς και επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων, των οποίων οι ΚΑΔ περιλαμβάνονται στην Αναλυτική Πρόσκληση.

Η Αίτηση Χρηματοδότησης θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis

Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) με μείωση του κύκλου εργασιών άνω του 30% κατά το 2020, σε σύγκριση με το 2019, θα αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης, που δύναται να ανέλθει έως ποσοστό 5%για τις επιχειρήσεις με επιλέξιμο ΚΑΔ στην κατηγορία 55 και έως 2,5% για επιχειρήσεις με άλλον επιλέξιμο ΚΑΔ, προκειμένου οι ανωτέρω επιχειρήσεις να περιέλθουν σε ετοιμότητα λειτουργίας της δραστηριότητάς τους.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει 1 τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας κατά το έτος 2019. Η ανωτέρω προϋπόθεση συμμετοχής τεκμαίρεται ότι πληρείται για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2020 και για τις επιχειρήσεις που κατά το έτος 2019 αποδεδειγμένα βρίσκονταν σε κατασκευαστικό στάδιο και δεν είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους.

Η καταβολή της επιχορήγησης θα υλοποιηθεί με βάση την εγκεκριμένη Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης. Στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης περιγράφονται αναλυτικά, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, η διαδικασία εξέτασής τους, η απόφαση για χρηματοδότηση, ο τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης, οι υποχρεώσεις των ληπτών της ενίσχυσης και οι λοιποί όροι της Δράσης.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ. Οι επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλλουν νέα αίτηση χρηματοδότησης μόνο στην περίπτωση που η προηγούμενη αίτησή τους έχει απορριφθεί και δεν έχουν προχωρήσει σε υποβολή ένστασης.

Επιτρέπεται η ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης από το λήπτη της ενίσχυσης (από το δηλωθέντα νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης), υπό την προϋπόθεση να υποβληθεί αίτηση ακύρωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας έως και πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την οριστική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και πριν την έναρξη της αξιολόγησης αυτής και έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

– Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2020.

– Να έχουν συμπληρώσει 1 τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας κατά το έτος 2019. Η προϋπόθεση τεκμαίρεται ότι πληρείται στην περίπτωση των επιχειρήσεων που συστάθηκαν εντός του 2020 και για τις επιχειρήσεις που κατά το έτος 2019 αποδεδειγμένα βρίσκονταν σε κατασκευαστικό στάδιο και δεν είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους.

– Να έχουν μέχρι την 31.12.2020 ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Κεφαλαίου 6: «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ». Συγκεκριμένα, για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών πριν την 01.01.2020, ο έλεγχος γίνεται βάσει του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως αυτός αναγράφεται στο σχετικό Πεδίο του Εντύπου Ε3 Φορολογικού έτους 2019 που υποβλήθηκε στο έτος 2020. Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του 2020, καθώς και για επιχειρήσεις που βρίσκονταν σε κατασκευαστικό στάδιο στο έτος 2019, ο έλεγχος γίνεται βάσει του κύριου ΚΑΔ δραστηριότητας.

– Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.

– Να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ.

– Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά το έτος 2020, ποσοστού 30% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019.

– Να υποβάλουν μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ και μόνο για έναν επιλέξιμο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας, για το σύνολο των τουριστικών εγκαταστάσεων φιλοξενίας που διαθέτουν ή των λοιπών τουριστικών δραστηριοτήτων τους. Επισημαίνεται ότι το κεφάλαιο κίνησης δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για την ίδρυση νέας τουριστικής εγκατάστασης, καθώς η επιχορήγηση κεφαλαίου κίνησης δίνεται μόνο ως μέτρο αντιμετώπισής των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης.

Οι επιχειρήσεις που έχουν συνάψει συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise), με την ιδιότητα του δικαιοπαρόχου ή του δικαιοδόχου, το δηλώνουν στην αίτηση χρηματοδότησης και ελέγχονται κατά το στάδιο της επαλήθευσης ως προς το αν αποτελούν συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις, προκειμένου να προσδιοριστούν οι ενισχύσεις που προσμετρώνται για τον έλεγχο της σώρευσης.

Στις επιχειρήσεις που κατά το έτος 2019 βρίσκονταν σε κατασκευαστικό στάδιο και αποδεδειγμένα δεν είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους, αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση που δύναται να ανέλθει σε ποσοστό 5% ή 2,5% ανάλογα με την επιλέξιμη δραστηριότητα, επί του συνολικού ή του ανοιγμένου Κύκλου Εργασιών του έτους 2020.

Προϋπολογισμός

€ 350.000.000 για το σύνολο των περιφερειών της χώρας, τα οποία κατανέμονται σε 300 εκατ. ευρώ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και 50 εκατ. ευρώ για Μεγάλες Επιχειρήσεις.

Περίοδος υποβολής

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis)ορίζεται η Τετάρτη 16/06/2021 και ώρα 10:00με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 29/9/2021και ώρα 17:00.Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν δύνανται να λάβουν ενίσχυση. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1ηΑπριλίου 2021 και η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης για τη λειτουργία των επιχειρήσεων, θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως 31.12.2021

Η Zeakis Financial Mentoring παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας (προ αξιολόγηση) καθώς και στην εκπόνηση – υποβολή το οποίο θα αποδώσει τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση .

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και δωρεάν προαξιολόγηση επιλεξιμότητας της επιχείρησης σας στο 2810 212298 ή στο infο@zeakis.com.