• Phone2810 212298
 • Emailinfo@zeakis.com
 • AddressΛεωφ.Παπαναστασίου 93, Ηράκλειο Κρήτης
 • Open Hours09:00 - 17:00
 • Phone2810 212298
 • Emailinfo@zeakis.com
 • AddressΛεωφ.Παπαναστασίου 93, Ηράκλειο Κρήτης
 • Open Hours09:00 - 17:00

Υπηρεσίες

 

                    Λογιστική – Φοροτεχνική
               παρακολούθηση φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων

 

 

 

 

Η εταιρεία Zeakis Financial Mentoring βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό ιδιωτών και επαγγελματιών που αναζητούν ένα φορολογικό σύμβουλο για την παρακολούθηση των υποθέσεων τους και το φορολογικό τους σχεδιασμό στο μέλλον.

Τα τελευταία χρόνια, μέσα σε ένα έντονα μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, δεχόμαστε ένα καταιγισμό απαράδεκτων φορολογικών νόμων, οι οποίοι για να γίνουν λειτουργικοί απαιτούν πλήθος υπουργικών αποφάσεων, που εκδίδονται με σημαντική καθυστέρηση και πολλές φορές με αναδρομική ισχύ. Τα φορολογικά νομοσχέδια διαδέχονται το ένα το άλλο, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την ύπαρξη ενός αξιόπιστου φορολογικού συμβούλου-συνεργάτη.

Ο λογιστής – φοροτεχνικός πλέον πρέπει να γίνεται οικονομικός αναλυτής, να αναζητά την ουσία της συναλλαγής και να μην αρκείται στον τύπο. Οι επιχειρηματίες δεν πρέπει να επισκέπτονται  τους λογιστές τους μόνο για την υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων. Οι λογιστές και οι φοροτεχνικοί μπορούν να χρησιμεύσουν στην ανάπτυξη της επιχείρησης.  Οι επιχειρηματίες θα πρέπει να έχουν υγιή σχέση και να μιλούν ανοιχτά, ειλικρινά και έγκαιρα με τους λογιστές τους για τα οικονομικά και φορολογικά θέματα που τους απασχολούν, και όχι απολογιστικά ή κατόπιν εορτής με κύριο θέμα «τώρα πως θα γλυτώσουμε». Ενδείκνυται να γίνονται συχνές συναντήσεις λογιστή και επιχειρηματία προκειμένου να εντοπίζονται και να επιλύονται προβλήματα. Καλή οργάνωση και προγραμματισμός τέτοιων συναντήσεων επιβάλλονται και αποδεικνύονται πολύτιμα. Η παροχή των υπηρεσιών μας γίνεται πάντα με υπευθυνότητα προς τον πελάτη, συνέπεια προς τη φορολογική νομοθεσία και απόλυτη εμπιστευτικότητα.

 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για ανάπτυξη επενδύσεων

Με την ομάδα συμβούλων που διαθέτει η εταιρία μας,  σας οδηγούμε στο δρόμο της ανάπτυξης δίνοντας έμφαση στον κινητήριο μοχλό της κάθε οικονομίας, τις επενδύσεις. Σας καθοδηγούμε ώστε να εκμεταλλευτείτε τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία αξιολογώντας πρώτα τις ανάγκες της δική σας επιχείρησης και επιλέγοντας εκείνα που εξυπηρετούν με συνέπεια τα επενδυτικά σας σχέδια.

Τηρούμε βάση δεδομένων με το επενδυτικό προφίλ του κάθε υποψήφιου επιχειρηματία και τον ενημερώνουμε διαρκώς για τα επιδοτούμενα προγράμματα στα οποία μπορεί να ενταχθεί  και τα οποία εξυπηρετήσουν τις δικές του ανάγκες.

Αναλαμβάνουμε για εσάς:

 • Μελέτες σκοπιμότητας – βιωσιμότητας
 • Σύνταξη, αξιολόγηση και διαχείριση επενδυτικών σχεδίων
 • Σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών για υπαγωγή σε αναπτυξιακούς νόμους

 

ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

 

 1. Ενημέρωση – Έλεγχος δυνατότητας χρηματοδότησης

Μελετώντας τα στοιχεία της επιχείρησης σας, σας ενημερώνουμε για τα επιδοτούμενα προγράμματα στα οποία είστε επιλέξιμοι και μπορείτε να ενταχθείτε. Επιλέγουμε σε συνεργασία με εσάς το επιδοτούμενο πρόγραμμα το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες της επιχείρησή σας και στη συνέχεια υπολογίζουμε τη βαθμολογία της πρότασής σας ώστε να μπορέσουμε να προβλέψουμε την πιθανότητα ένταξης σας με βάσει τα κριτήρια βαθμολόγησης του εκάστοτε προγράμματος.

 1. Σύνταξη επενδυτικού σχεδίου και υποβολή φακέλου υποψηφιότητας

Συντάσσουμε το επιχειρηματικό σας σχέδιο το οποίο θα αποτελέσει εργαλείο ανάπτυξης για την επιχείρηση σας αφού θα παρέχει πληροφορίες όπως οικονομικές προβλέψεις 5ετίας, ανάλυση ανταγωνισμού στην περιοχή όπου δραστηριοποιείστε, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα τα οποία θα σας βοηθήσουν να διαφοροποιηθείτε από τον ανταγωνισμό.
Επίσης, με συνεχή παρακολούθηση τυχόν τροποποιήσεων του οδηγού του εκάστοτε προγράμματος και με συνεχή επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς συλλέγουμε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και φτιάχνουμε τον φάκελο υποψηφιότητας της επενδυτικής σας πρότασης . Αφού υποβληθεί ο φάκελος υποψηφιότητας παρακολουθούμε την πορεία αξιολόγησης της επενδυτικής σας πρότασης και σας ενημερώνουμε σχετικά.

 1. Συμβουλευτική καθοδήγηση για την ορθή υλοποίηση της επένδυσης – σύνταξη εκθέσεων ελέγχου

Με την έγκριση του επενδυτικού σας σχεδίου και την ένταξη σας στο εκάστοτε πρόγραμμα αναλαμβάνουμε την επίβλεψη της ορθής υλοποίησης του. Αναλαμβάνουμε την κατάθεση τυχόν αιτημάτων τροποποίησης και συντάσσουμε τις απαραίτητες εκθέσεις προόδου μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης και τη λήψη της επιχορήγησης.