• Phone2810 212298
  • Emailinfo@zeakis.com
  • AddressΛεωφ.Παπαναστασίου 93, Ηράκλειο Κρήτης
  • Open Hours09:00 - 17:00
  • Phone2810 212298
  • Emailinfo@zeakis.com
  • AddressΛεωφ.Παπαναστασίου 93, Ηράκλειο Κρήτης
  • Open Hours09:00 - 17:00

Εργαζόμενοι με «μπλοκάκι» – Οι προϋποθέσεις και πώς γλιτώνουν από το νέο τεκμήριο των επαγγελματιών – Τι ισχύει με την ασφάλισή τους;

Εργαζόμενοι με «μπλοκάκι» – Οι προϋποθέσεις και πώς γλιτώνουν από το νέο τεκμήριο των επαγγελματιών – Τι ισχύει με την ασφάλισή τους

Πέντε προϋποθέσεις θα πρέπει να συγκεντρώνουν οι εργαζόμενοι που αμείβονται με μπλοκάκι, προκειμένου να μην φορολογηθούν με το νέο τεκμαρτό σύστημα που ισχύει για τους ελεύθερους επαγγελματίες και να κερδίσουν την έκπτωση φόρου που δικαιούνται οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι.

Οι προϋποθέσεις

Ειδικότερα, για να αποφύγουν την επιβολή ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος και τη φορολόγηση του εισοδήματός τους από το πρώτο ευρώ οι εργαζόμενοι με «μπλοκάκι» θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

Να έχουν υποβάλει δήλωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και έχουν γραπτές συμβάσεις εργασίας
Να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέχρι σε τρεις εργοδότες ή και σε περισσότερους από τρεις, εφόσον όμως στην περίπτωση αυτή λαμβάνουν τουλάχιστον το 75% των ετησίων αμοιβών τους μόνο από έναν.
Να δηλώνουν ως έδρα για την άσκηση της δραστηριότητάς τους την κατοικία τους.
Να μην εισπράττουν μισθό από άλλη εργασία.
Να παρέχουν υπηρεσίες στις οποίες προέχει το στοιχείο της συμβουλής ή της επιστημονικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας, δηλαδή να ασκεί δραστηριότητα η οποία χαρακτηρίζεται ως “ελευθέριο επάγγελμα”. Οι δραστηριότητες αυτές είναι του ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, περιβαλλοντολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικοσυνθέτη, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, τραγουδιστή-καλλιτέχνη των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εμπειρογνώμονα, ομοιοπαθητικού εναλλακτικής θεραπείας, ψυχοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, λογοπαθολόγου και λογοπεδικού, πραγματογνώμονα, διαιτητή, εκκαθαριστή γενικά, ελεγκτή Α.Ε., εκτελεστή διαθηκών, εκκαθαριστή κληρονομιών και κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας, αρχαιολόγου, προπονητή, εργοφυσιολόγου, εργοθεραπευτή, γραφίστα, διαιτολόγου, διατροφολόγου, συντηρητή αρχαιοτήτων, επιμελητή, διορθωτή κειμένων, νοσηλεύτριας ή αποκλειστικής νοσοκόμας.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο αμειβόμενος με «μπλοκάκι» δεν πληροί έστω και μία από τις παραπάνω προϋποθέσεις φορολογείται ως ελεύθερος επαγγελματίας, το εισόδημά του υπολογίζεται με το νέο τεκμαρτό σύστημα και με 9% από το πρώτο ευρώ μέχρι τα 10.000 ευρώ και με 22%-44% για το τμήμα των ετήσιων αμοιβών πάνω από το επίπεδο των 10.000 ευρώ.

Όσοι εργαζόμενοι με «μπλοκάκι», πληρούν τις πέντε προϋποθέσεις, θα απαλλαγούν από το τεκμήριο εισοδήματος και θα εξασφαλίσουν έκπτωση φόρου που ανέρχεται σε 777 ευρώ για τον φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, σε 810 ευρώ για τον φορολογούμενο με ένα παιδί, 900 ευρώ για δύο παιδιά , κατά 1.120 ευρώ για φορολογούμενους με τρία παιδιά και κατά 1.340 ευρώ για φορολογούμενους με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα. Για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο μετά το τέταρτο, η μείωση του φόρου αυξάνεται κατά 220 ευρώ για κάθε επόμενο τέκνο. Η έκπτωση φόρου οδηγεί σε έμμεσο αφορολόγητο όριο εισοδήματος 8.636 έως 12.000 ευρώ, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση.

Τι ισχύει με το τέλος επιτηδεύματος

Τέλος επιτηδεύματος 400- 500 ευρώ, εις το ακέραιο, όπως και τα προηγούμενα 11 χρόνια, χωρίς δηλαδή την οριζόντια μείωση κατά 50% που ισχύει για όλους τους άλλους αυτοαπασχολούμενους, θα πληρώσουν και το 2024 (για το φορολογικό έτος 2023) οι εργαζόμενοι με «μπλοκάκι».

Και αυτό εφόσον φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών, δηλαδή με αφορολόγητο όριο τουλάχιστον 8.646 ευρώ, πληρώντας τις 5 προϋποθέσεις που προβλέπει η ισχύουσα φορολογική νομοθεσία για την εφαρμογή αυτού του ευνοϊκού καθεστώτος.

Αντιθέτως, όσοι εργαζόμενοι με «μπλοκάκι» δεν πληρούν έστω και μία από τις 5 προβλεπόμενες προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για να χαρακτηριστούν ως μισθωτοί, θα φορολογηθούν το 2024 (για το 2023) ως κανονικοί αυτοαπασχολούμενοι και ως εκ τούτου θα υπαχθούν στα αντικειμενικά κριτήρια φορολόγησης.

Ωστόσο, θα πληρώσουν τέλος επιτηδεύματος μειωμένο από τα 650 στα 325 ευρώ.

Πως δηλώνονται τα εισοδήματα των επαγγελματιών που φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών (ΜΠΛΟΚΑΚΗΔΕΣ)

Τα εισοδήματα αυτά δηλώνονται στους κωδικούς 307-308 της Φορολογικής δήλωσης Ε1. Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα των επαγγελματιών που παρέχουν υπηρεσίες εφόσον οι παραπάνω προϋποθέσεις. Πρώτα πρέπει να συμπληρωθεί το έντυπο Ε3. Στην συνέχεια και αφού υποβληθεί οριστικά το Ε3, μεταφέρεται το καθαρό εισόδημα αυτόματα στο έντυπο Ε1. Οι κωδικοί που συμπληρώνονται στη φορολογική Δήλωση Ε1 είναι 307-308 από τον κωδικό 453 του πίνακα ΣΤ του φορολογικού εντύπου Ε3, για να υπολογιστεί ο φόρος.

Έντυπα Ε3 και καθαρό εισόδημα

Απαραίτητο για να συμπληρωθούν αυτόματα αυτοί οι κωδικοί είναι προηγούμενα να έχει συμπληρωθεί και να έχει υποβληθεί το έντυπο Ε3. Το καθαρό τους εισόδημα από αυτήν την δραστηριότητα βρίσκεται αν τα ακαθάριστα έσοδα των επαγγελματιών αυτών αφαιρεθούν οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν πληρωθεί. Ο πληρωμές τον ασφαλιστικών εισφορών πρέπει να έχουν γίνει μέσα στο έτος. Τονίζεται ότι για να βρεθεί το φορολογητέο εισόδημα δεν αφαιρείται όταν υπάρχει η εργοδοτική εισφορά αλλά αφαιρείται η εισφορά που παρακρατείται από τον εργαζόμενο. Τ α υπόλοιπα έξοδα που έχουν κάνει για την άσκηση αυτής της επαγγελματικής τους δραστηριότητας δεν εκπίπτουν και αν δηλωθούν αναμορφώνονται.

Τι ισχύει με την ασφάλιση στον ΕΦΚΑ

Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 39 του ν.4387/2016, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, που υπάγονται ή θα υπάγονταν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις αυτών, όπως ίσχυαν πριν την ένταξή τους στον ΕΦΚΑ, το συνολικό ποσό εισφοράς κύριας σύνταξης, ο τρόπος υπολογισμού, καθώς και ο υπόχρεος καταβολής της εισφοράς προσδιορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 38 του συγκεκριμένου νόμου, εφόσον το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά και νομικά).

Ειδικότερα, εφόσον το εισόδημα προέρχεται από την άσκηση διαρκούς -και όχι ευκαιριακής- επαγγελματικής δραστηριότητας, και μόνο από την απασχόληση σε ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά και νομικά), προκύπτει ουσιαστικά αποκλειστικότητα ως προς το/τα πρόσωπο/α που αποδέχεται/ονται τις σχετικές υπηρεσίες Επομένως, επί του εισοδήματος αυτού υπολογίζονται εισφορές ύψους 20% για τον κλάδο κύριας σύνταξης, κατανεμημένο κατά 6,67% σε βάρος του ασφαλισμένου και κατά 13,33% σε βάρος του αντισυμβαλλόμενου. Αντίστοιχα κατανέμονται οι εισφορές υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και οι εισφορές επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ, σε όσες κατηγορίες ασφαλισμένων υφίσταται υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση των κλάδων αυτών (δηλαδή επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ) λόγω της ιδιότητάς τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία και σε κάθε περίπτωση οι εισπραττόμενες εισφορές καταβάλλονται στους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς στους οποίους και έχει υπαχθεί ο ασφαλισμένος.

Προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η εμπρόθεσμη καταβολή των εισφορών, όσο και η ενημέρωση των υπόχρεων καταβολής, ο ασφαλισμένος που αιτείται την υπαγωγή του στη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39 οφείλει να αναγράφει στο ΔΠΥ που εκδίδει στον αντισυμβαλλόμενό του, ότι υπάγεται στην εν λόγω ρύθμιση. Αντίστοιχα, και μέχρι το τέλος εκάστου ημερολογιακού μήνα, ο εν λόγω αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να υποβάλει για τον ασφαλισμένο που υπάγεται στην ανωτέρω ρύθμιση ΑΠΔ, προβαίνοντας σε κατανομή της συμφωνηθείσας αμοιβής ανά μήνα, με βάση τη διάρκεια της σύμβασης. Με την υποβολή της ΑΠΔ αυτής ενεργοποιείται αυτομάτως η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με τα παραπάνω. Στην περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος δεν υποβάλει ΑΠΔ, προκειμένου ο παρέχων σε αυτόν υπηρεσίες ασφαλισμένος να υπαχθεί στην οικεία ρύθμιση, ο εν λόγω ασφαλισμένος οφείλει να υποβάλει στον ΕΦΚΑ υπεύθυνη δήλωση περί πλήρωσης των νόμιμων προϋποθέσεων, όπως αυτές περιγράφονται ως άνω, δηλώνοντας ταυτόχρονα το ΑΦΜ του/των αντισυμβαλλομένου/ων του και προσκομίζοντας τυχόν άλλα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσής του.

Στη συνέχεια, ενημερώνεται/ονται ο/οι αντισυμβαλλόμενος/οι αυτού περί της υποχρέωσης υποβολής ΑΠΔ και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39, για το χρονικό διάστημα από την υποβολή της δήλωσης και εντεύθεν. Εφόσον ο αντισυμβαλλόμενος αμφισβητεί το περιεχόμενο της δήλωσης του ασφαλισμένου, υποβάλλει αντιρρήσεις ενώπιον των αρμοδίων οργάνων του ΕΦΚΑ, ενώ μέχρι την επίλυση της σχετικής διαφοράς από τα όργανα αυτά, για τον ασφαλισμένο υπολογίζονται εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 39 (ως μη μισθωτός).

ΠΗΓΗ: https://taxvoice.gr/%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%B1/%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%B6%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CE%B5-%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%AC%CE%BA%CE%B9-2/