• Phone2810 212298
  • Emailinfo@zeakis.com
  • AddressΛεωφ.Παπαναστασίου 93, Ηράκλειο Κρήτης
  • Open Hours09:00 - 17:00
  • Phone2810 212298
  • Emailinfo@zeakis.com
  • AddressΛεωφ.Παπαναστασίου 93, Ηράκλειο Κρήτης
  • Open Hours09:00 - 17:00

Ταμειακές μηχανές: Όσα πρέπει να γνωρίζουμε!

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών έχει ολοκληρωθεί και μάλιστα έχουν ήδη διενεργηθεί έλεγχοι και έχουν επιβληθεί πρόστιμα. Αναλυτικότερα:

Τα πρόστιμα βρίσκονται σε ισχύ από τις 31/10/2022 Εφόσον διαπιστωθεί μη διαβίβασης των δεδομένων επιβάλλεται στην υπόχρεη οντότητα:

Σε περίπτωση πράξεων επιβαρύνονται με ΦΠΑ, πρόστιμο ύψους ίσου με το 50% επί του ΦΠΑ που αναγράφεται επί του κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 250€ σε περίπτωση απλογραφικών βιβλίων (Β’ κατηγορίας ) και 500€ σε περίπτωση διπλογραφικών βιβλίων (Γ’ κατηγορίας).
Σε περίπτωση πράξεων που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, πρόστιμο ύψους 500€ σε περίπτωση απλογραφικών βιβλίων (Β’ κατηγορίας )και 1.000€ σε περίπτωση διπλογραφικών βιβλίων (Γ’ κατηγορίας) Σε περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης που διαπιστώνεται, στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ύψους του προβλεπόμενου προστίμου.

Τι γίνεται σε περίπτωση απώλειας σύνδεσης;

Σε κάθε περίπτωση απώλειας διασύνδεσης με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, η οποία αποδεικνύεται από την επιχείρηση με κάθε πρόσφορο μέσο, τα δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών στοιχείων διαβιβάζονται αμελλητί με την αποκατάσταση της διασύνδεσης, με την ένδειξη ”Απώλεια Διασύνδεσης. Η επιχείρηση οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή εκ νέου απώλειας της διασύνδεσης. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα διαβιβάζονται το αργότερο εντός δύο (2) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία διαβίβασης τους, είτε από το κανάλι διαβίβασης που εκδόθηκαν ή διαβιβάστηκαν αρχικά ανεπιτυχώς, είτε από λογιστικό/εμπορικό πρόγραμμα.

Συγχρόνως η διασύνδεση τώρα των ταμειακών μηχανών με τα POS θα ολοκληρωθεί μέσα στους πρώτους μήνες του 2024, θα αφορά και τις 450.000 επιχειρήσεις, που υποχρεώνονται βάσει νόμου να το πράξουν και μέσω αυτής θα καταγράφεται κάθε συναλλαγή POS στην ταμειακή μηχανή με άμεση διαβίβαση των δεδομένων στην ΑΑΔΕ σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.

Ειδικότερα, με το νέο σύστημα ο έλεγχος θα γίνεται ως εξής:

1. H συναλλαγή ξεκινά από τον Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισμό (ΦΗΜ), δηλαδή τις εξελιγμένες ταμειακές μηχανές για τις συναλλαγές λιανικής. Ο χειριστής (υπάλληλος ή καταστηματάρχης) επιλέγει «πληρωμή με κάρτα» και ο ΦΗΜ στέλνει σχετικό αίτημα στο σύστημα πληρωμών με κάρτες EFT/POS.

2. Το σύστημα EFT/POS επιβεβαιώνει αυτόματα στην ταμειακή μηχανή τη λήψη του αιτήματος, θέτοντάς τη σε αναμονή του αποτελέσματος.

3. Το POS συνδέεται στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών (τράπεζα ή αντίστοιχη υπηρεσία πληρωμών) και λαμβάνει πληροφορία αν υπήρξε:
α) online έγκριση ή β) offline έγκριση ή γ) απόρριψη offline ή δ) διακοπή της συναλλαγής.

4. Το σύστημα EFT/POS αποκρίνεται στην ταμειακή με το τελικό αποτέλεσμα: απόρριψη ή έγκριση. Επιπλέον, ταυτόχρονα με την έγκριση, στέλνει και τα βασικά στοιχεία της συναλλαγής (αριθμός συναλλαγής, κωδικός έγκρισης κ.λπ.) αλλά και δεδομένα για εκτύπωση της απόδειξης από την ταμειακή.

5. Η ταμειακή μηχανή (ΦΗΜ) επιβεβαιώνει τη λήψη του τελικού αποτελέσματος. Σε περίπτωση που η επιβεβαίωση αυτή, για οποιονδήποτε λόγο, δεν τεκμηριωθεί από το σύστημα EFT/POS, τότε το EFT/POS δημιουργεί σχετική σήμανση για τη μη διεκπεραίωση της συναλλαγής από τον φορολογικό μηχανισμό.

Το μεγάλο εγχείρημα αφορά την εστίαση. Σε ουκ ολίγες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται μηχανισμοί που δεν καταγράφουν τραπέζια και παραγγελίες, ενώ καταγράφονται παραγγελίες σε αρχεία στον υπολογιστή και όχι στον ΦΗΜ, εκδίδονται δελτία παραγγελίας που στη συνέχεια είτε ακυρώνονται, χωρίς καταγραφή στη φορολογική μνήμη του μηχανισμού, είτε δεν εκδίδεται τελική απόδειξη και διαγράφεται τζίρος εκ των υστέρων.

Έτσι, λοιπόν, οι επιχειρηματίες θα πρέπει να προμηθευτούν ταμειακές μηχανές που θα αποτελούν μέρος ενός κλειστού κυκλώματος με τα μηχανήματα παραγγελίας και τα POS. Εν αναμονή των εξελίξεων λοιπόν για χιλιάδες επιχειρήσεις είναι σημαντικό να αναφερθεί πως πρέπει κάθε επιχείρηση να επιβλέπει σε καθημερινή βάση εάν η ταμειακή διαβιβάζει επαρκώς και δεν είναι εφικτό τότε να ενημερώνει τεχνικό και λογιστή ώστε να αποφεύγονται δυσάρεστα πρόστιμα.

Καμπάρη Ματούλα
Λογίστρια- Φοροτεχνικός
ΠΗΓΗ: https://taxvoice.gr/%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%b1/%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%bc%ce%b7%cf%87%ce%b1%ce%bd%ce%ad%cf%82/