• Phone2810 212298
 • Emailinfo@zeakis.com
 • AddressΛεωφ.Παπαναστασίου 93, Ηράκλειο Κρήτης
 • Open Hours09:00 - 17:00
 • Phone2810 212298
 • Emailinfo@zeakis.com
 • AddressΛεωφ.Παπαναστασίου 93, Ηράκλειο Κρήτης
 • Open Hours09:00 - 17:00

Αθλητικά σωματεία: Τι ισχύει φορολογικά, τι βιβλία πρέπει να τηρούν και σε τι πρέπει να δώσουν μεγάλη προσοχή

athlisiΒρέθηκα προχθές στο αθλητικό σωματείο που κάνει μπάσκετ η κόρη μου, πλήρωσα τη συνδρομή και με ρώτησε ο πρόεδρος αν μπορεί να πουλάει φόρμες με το σήμα της ομάδας στους αθλητές της ομάδας.

Επίσης μου είπε ότι σκοπεύει στο χώρο όπου διεξάγονται οι αγώνες των κοριτσιών να αναρτήσει διαφημιστικές πινακίδες που θα διαφημίζουν διάφορους επαγγελματίες της περιοχής.Η ερώτηση του λοιπόν ήταν εάν έχει κάποιες άλλες υποχρεώσεις που αφορούν τη λειτουργία του αθλητικού συλλόγου απέναντι στην φορολογική αρχή για συνεχόμενη εμπορική δραστηριότητα;

Θεωρώ ότι είναι ένα ερώτημα που θα απασχολήσει, και έχει απασχολήσει αρκετές φορές, πολλούς συναδέλφους που έχουν στο πελατολόγιο τους αθλητικούς σωματεία.

Να λοιπόν τι του απάντησα:

Σύμφωνα με το βασικό νόμο, για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό (Ν.2725/1999), κάθε αθλητικό σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία:

 1. Μητρώου Μελών
 2. Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων
 3. Πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου
 4. Βιβλίο Ταμείου
 5. Περιουσιακών στοιχείων
 6. Πρωτοκόλλου εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων.

Τα ως άνω βιβλία, πριν από την χρήση τους, θεωρούνται από το Νομάρχη ή από εξουσιοδοτημένο όργανο.

Η μη τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καθώς και της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 7, συνεπάγεται την ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του σωματείου. Ας δούμε τι αναφέρει η παρ. 2 του άρθρου 7:

Το αθλητικό σωματείο, για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων που καλλιεργεί, δύναται, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών. Στην περίπτωση αυτή το σωματείο έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1922). Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου δεν έχει εφαρμογή στους αθλητές των αγωνιστικών ομάδων του σωματείου .

Ουσιαστικά η παράγραφος 3 του άρθρου 2 αναφέρει, ότι οι ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (εκτός Δημοσίου), όταν ενεργούν πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στο Φ.Π.Α. ή στο φόρο εισοδήματος, θεωρούνται επιτηδευματίες μόνο για τις δραστηριότητες αυτές.

Στην ουσία λοιπόν ο χαρακτήρας ενός νομικού προσώπου ως μη κερδοσκοπικού αθλητικού σωματείου, ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό που του έχουν δώσει οι ιδρυτές του και προκύπτει  από τα όσα αναφέρει το καταστατικό, κρίνεται σε κάθε περίπτωση από τον έφορο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., διότι εξαρτάται από τα πραγματικά περιστατικά.

Ένα αθλητικό σωματείο πρέπει να χρησιμοποιεί τα οικονομικά πλεονάσματα για να εξυπηρετεί τον σκοπό του και όχι να κάνει διανομή κερδών. Πρέπει λοιπόν σαν σκοπό να έχει την εξυπηρέτηση του σκοπού, για τον οποίο ιδρύθηκε.

Εκείνο λοιπόν που πρέπει να κάνει ο προϊστάμενος της εφορίας είναι να ερεύνα, αν το αθλητικό σωματείο έχει εκτραπεί του σκοπού του, οπότε θεωρείτε επιτηδευματίας.

Σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται υποχρέωση να εκδίδουν τα σωματεία στοιχεία του ΚΒΣ – ΚΦΑΣ – ΕΛΠ για την είσπραξη των συνδρομών από τα μέλη τους. Για τις συνδρομές εκδίδονται απλές αθεώρητες αποδείξεις είσπραξης με βασική προϋπόθεση βέβαια να είναι ενημερωμένο παράλληλα το βιβλίο μελών του σωματείου .

Τα αθλητικά σωματεία υποχρεούνται να τηρούν βιβλία του Κ.Β.Σ – Κ.Φ.Α.Σ – Ε.Λ.Π μόνο για τις πράξεις όπου είτε παραδίδουν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες που υπάγονται στο ΦΠΑ ή (από το 2003) σε φόρο εισοδήματος. Για το κομμάτι αυτό θεωρούνται επιτηδευματίες και έχουν όλες τις υποχρεώσεις του Κ.Β.Σ – Κ.Φ.Α.Σ – Ε.Λ.Π.

Για παράδειγμα το αθλητικό σωματείο εμπορεύεται αθλητικές στολές που πουλάει στα μέλη του. Το σωματείο εκδίδει εφημερίδα ή περιοδικό όπου καταχωρεί διαφημίσεις, ή στην έδρα του συλλόγου υπάρχουν διαφημιστικές πινακίδες και εισπράττει αμοιβή για αυτό, ή υπάρχει κυλικείο που εκμεταλλεύεται ο σύλλογος . Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις το αθλητικό σωματείο υποχρεούται να τηρεί απλογραφικά βιβλία ή να είχε θεωρήσει βιβλίο εσόδων – εξόδων στο παρελθόν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. όπου θα παρακολουθεί μόνο τα έσοδα και τα έξοδα που αναλογούν σε αυτές τις δραστηριότητες.

Επίσης, για τις εκδηλώσεις που γίνονται με σκοπό την ενίσχυση των εσόδων του συλλόγου ισχύει το εξής:

Απαλλάσσεται με τη διάταξη της περ.ιη’ της παρ. 1 του άρθρου 22 ΦΠΑ και κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. η πραγματοποίηση μέχρι δύο (2) εκδηλώσεων κατ’ έτος από:

 • Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών σχετικών με τον αθλητισμό και τη σωματική αγωγή.
 • Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα με σκοπούς πολιτικούς, συνδικαλιστικούς, φιλοσοφικούς, φιλανθρωπικούς ή εθνικούς που παρέχουν υπηρεσίες στα μέλη τους έναντι συνδρομής.
 • Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες πολιτιστικής και μορφωτικής φύσης.

Για να ισχύσει η απαλλαγή θα πρέπει οι πράξεις αυτές να πραγματοποιούνται από τα παραπάνω πρόσωπα εφόσον απαλλάσσονται γενικά του ΦΠΑ και εφόσον οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις είναι ευκαιριακές και οργανώνονται για την οικονομική τους ενίσχυση και μόνο. (ΠΟΛ.1071/1995). Η απαλλαγή παρέχεται μετά από αίτηση τους στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας που έχουν την έδρα τους σύμφωνα με την ΑΥΟ Π.6786/1986 με την οποία προβλέπεται ότι για την χορήγηση της απαλλαγής αυτής πρέπει  στην αίτηση να αναγράφεται το είδος και η ποσότητα των αγαθών των οποίων ζητείται απαλλαγή. Στην αίτηση δίδεται έγκριση του Εφόρου στην οποία αναγράφονται τα ποιο πάνω είδη, τα οποία εγκρίνεται να διατεθούν χωρίς φόρο.

Κατόπιν λοιπόν όλων των ανωτέρω θα  πρέπει τα αθλητικά σωματεία να ελέγξουν τις δραστηριότητες τις οποίες πραγματοποιούν προσεκτικά, ώστε να μη βρεθούν προ εκπλήξεως, μετά από επίσκεψη της Δ.Ο.Υ. ή του Σ.Δ.Ο.Ε. για έλεγχο και διαπιστωθεί αναδρομικά ότι οφείλουν φόρο εισοδήματος ή Φ.Π.Α. με ότι αυτό συνεπάγεται…

Κλείνοντας  το σημερινό άρθρο θα ήθελα να ευχηθώ για τις ημέρες των εορτών που έρχονται, χρόνια πολλά γεμάτα υγεία, ευτυχία, υπομονή και επιμονή από όλους.

Πηγή:
http://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=190795&utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

Leave a Reply