• Phone2810 212298
  • Emailinfo@zeakis.com
  • AddressΛεωφ.Παπαναστασίου 93, Ηράκλειο Κρήτης
  • Open Hours09:00 - 17:00
  • Phone2810 212298
  • Emailinfo@zeakis.com
  • AddressΛεωφ.Παπαναστασίου 93, Ηράκλειο Κρήτης
  • Open Hours09:00 - 17:00

Διαδικασίες κατάθεσης πινακίδων – Προσωρινή άρση ακινησίας

teli_kuklΣτις 29 Νοεμβρίου η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ενεργοποίησε την ηλεκτρονική υπηρεσία μέσω της οποίας οι πολίτες εκτυπώνουν το «Έντυπο Τελών Κυκλοφορίας».

Τέλη κυκλοφορίας 2017
Οι κάτοχοι του αυτοκινήτου μπαίνοντας στο TAXISnet με τον κωδικό τους ή τον ΑΦΜ και πληκτρολογώντας τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός τους, βρίσκουν το ειδοποιητήριο πληρωμής και στη συνέχεια -αφού το τυπώσουν- το εξοφλούν σε τράπεζες, ΕΛΤΑ, εφορίες ή μέσω ΑΤΜ΄s ή web banking μέχρι και την 31.12.2016.

Τι ισχύει με την παράδοση πινακίδων
Σήμερα θα ασχοληθούμε με τη διαδικασία παράδοσης των πινακίδων, μιας και κάθε χρόνο χιλιάδες κάτοχοι αυτοκινήτων παραδίδουν τις πινακίδες τους ώστε να μην πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας αλλά και να μην έχουν, το επόμενο φορολογικό έτος, τεκμήρια.
Ποια είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατάθεση πινακίδων;
1. Άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου.
2. Πινακίδες.
3. Φωτοτυπία της δήλωσης εισοδήματος, όπου να αποδεικνύεται ποιος είναι ο κάτοχος του Ι.Χ.
4. Απόδειξη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας του τρέχοντος έτους.
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι το αυτοκίνητο θα σταθμεύσει σε κλειστό ιδιόκτητο χώρο.
6. Την ταυτότητα του ιδιοκτήτη ή σχετική εξουσιοδότηση αν ο ίδιος δεν είναι ο ιδιοκτήτης.

Προσοχή δεν χρειάζεται η προσκόμιση Ε9
Τις προηγούμενες χρονιές, σε μεγάλο αριθμό ιδιοκτητών οχημάτων που κατέθεταν πινακίδες, τούς ζητήθηκε από τις ΔΟΥ η προσκόμιση δήλωσης Ε9, ώστε να αποδείξουν ότι όντως διαθέτουν κάποιο κλειστό χώρο όπου θα φυλάσσεται σε ακινησία το αυτοκίνητό τους. Ωστόσο, σύμφωνα με τον N.2992/ 2002, αρκεί μόνο η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του N.1599/1986, στην οποία να αναγράφεται υποχρεωτικά η διεύθυνση του χώρου φύλαξης και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του χώρου αυτού, ενώ αυτός ο χώρος μπορεί να είναι ακόμη και ένα περιφραγμένο οικόπεδο. Όμως, για τις περιπτώσεις που κάποιος δεν διαθέτει κλειστό χώρο για τη στάθμευση του ακινητοποιημένου αυτοκινήτου, μπορεί να ενοικιάσει μια θέση και να υποβάλει στην εφορία το μισθωτήριο ή με μια υπεύθυνη δήλωση να αποδείξει ότι του παραχωρήθηκε κάποιος χώρος από κάποιον τρίτο (το τρίτο άτομο που θα παραχωρήσει τη θέση, θα πρέπει να προσκομίσει φωτοτυπία του Ε9 του).

Να σημειώσουμε ότι η κατάθεση των πινακίδων δεν συνιστά οριστική απόσυρση του αυτοκινήτου αλλά απλή ακινησία.

Άρση της ακινησίας για μικρό χρονικό διάστημα
Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α’), μπορεί να γίνει άρση της ακινησίας οχήματος για μικρό χρονικό διάστημα και πληρωμή αναλογικών τελών, με τις προσαυξήσεις που θέτει ο νόμος.
Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής εκδόθηκε η απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1083/2016.
Σύμφωνα με τον νόμο:
«Εξαιρετικά, δίνεται εναλλακτικά η δυνατότητα άρσης της ακινησίας οχήματος, αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης του πρώτου εδαφίου της παρούσας, άπαξ, εντός του έτους 2016, με καταβολή των τελών κυκλοφορίας του έτους αυτού πριν την άρση ακινησίας, ως εξής:
α) για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας ενός (1) μηνός, καταβάλλονται τα 2/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας,
β) για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών, καταβάλλονται τα τέσσερα δωδέκατα (4/12) του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας,
γ) για άρση ακινησίας για το υπόλοιπο διάστημα του έτους και μέχρι το τέλος αυτού, καταβάλλονται τα δωδέκατα του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας που απομένουν έως τις 31.12.2016 συν (+) δύο δωδέκατα (2/12) ετησίων τελών κυκλοφορίας. Προκειμένου για τον υπολογισμό του ποσού των τελών κυκλοφορίας, ο μήνας που γίνεται η άρση της ακινησίας, λογίζεται ως ολόκληρος μήνας ανεξάρτητα από τη χρονική στιγμή της άρσης αυτής.
Η επιστροφή των στοιχείων κυκλοφορίας στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο του οχήματος θα πραγματοποιείται την τελευταία εργάσιμη ημέρα της περιόδου κυκλοφορίας του οχήματος, για την οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης επιστροφής ή μη επιστροφής των στοιχείων κυκλοφορίας επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ετησίων τελών κυκλοφορίας.»

Τα παραπάνω ισχύουν και για τα επόμενα φορολογικά έτη.
Προσοχή όπως διευκρινίστηκε με την εγκύκλιο:
«Επίσης, στην περίπτωση που έχει γίνει άπαξ χρήση ενός εκ των τριών ανωτέρω χρονικών περιόδων άρσης της ακινησίας και ο κάτοχος αιτείται εκ νέου άρση ακινησίας, τότε θα καταβάλλονται τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας (αφαιρουμένου του ποσού των τελών κυκλοφορίας που έχει καταβληθεί) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.2367/1953, όπως ισχύει.»
Να υπενθυμίσουμε πως όσοι πραγματοποιούν άρση ακινησίας έστω και για ένα (1) μήνα θα επιβαρυνθούν επίσης με τα αναλογικά τεκμήρια, σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τα κυβικά, αλλά και το Φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης, εάν το Ι.Χ. είναι πάνω από 1.929 κυβικά.
Αν δηλαδή κάποιος ιδιοκτήτης Ι.Χ. με κινητήρα 2.000 κυβικών, που δεν έχει κλείσει 10ετία, πραγματοποιήσει άρση ακινησίας και το κυκλοφορήσει για ένα (1) μήνα, τότε θα επιβαρυνθεί με τεκμήριο που αφορά στο 1/12 του ετήσιου συνόλου όπως επίσης και με το 1/12 του ετήσιου Φόρου Πολυτελούς Διαβίωσης.
Αν το κινήσει για τρεις (3) μήνες, τότε η επιβάρυνση από τον Φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης ανέρχεται στα 3/12 του ετήσιου ποσού όπως και το τεκμήριο αντίστοιχα…

Απ. Αλωνιάτης

Πηγή:  http://logistikoskosmos.blogspot.gr/2016/12/blog-post_526.html?m=1

Leave a Reply