• Phone2810 212298
 • Emailinfo@zeakis.com
 • AddressΛεωφ.Παπαναστασίου 93, Ηράκλειο Κρήτης
 • Open Hours09:00 - 17:00
 • Phone2810 212298
 • Emailinfo@zeakis.com
 • AddressΛεωφ.Παπαναστασίου 93, Ηράκλειο Κρήτης
 • Open Hours09:00 - 17:00

Οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων πριν από την αποστολή των δηλώσεων

yp_xexasm
Η σημερινή μας παρέμβαση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «δελτίο καιρού προς ναυτιλλόμενους». Μόνο που εμείς θα δώσουμε οδηγίες όχι για τον καιρό, αλλά για τους φορολογούμενους.

Γράφει ο Αποστόλης Αλωνιάτης

Λίγες μέρες απομένουν, ελπίζουμε, πριν ανοίξουν όχι οι κάλπες, αλλά οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του taxis για την αποστολή των φορολογικών δηλώσεων, οπότε ας θυμηθούμε ορισμένα θέματα που αφορούν τις υποχρεώσεις των φορολογουμένων.

Ποιοι είναι υπόχρεοι για την υποβολή φορολογικής δήλωσης

Φορολογική δήλωση υποβάλουν όσοι φορολογούμενοι:

 • i. Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 31.12.15 και έχουν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.
 • ii. Έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος.
 • iii. Τα εξαρτώμενα (προστατευόμενα) μέλη που έχουν εισοδήματα:

Α. Το εισόδημα που αποκτά το ανήλικο από εργασιακή σχέση (μισθό)

Β. Συντάξεις που περιήλθαν στο ανήλικο τέκνο, λόγω θανάτου του πατέρα ή της μητέρας του.

Να θυμίσουμε εδώ ότι:

 1. Ως «εξαρτώμενα μέλη» του φορολογούμενου, θεωρούνται:

Α. Ο (η) σύζυγος, εφόσον δεν έχει ίδια φορολογητέα εισοδήματα, οποιασδήποτε πηγής,

Β. Άγαμα τέκνα, εφόσον:

 • i. Eίναι ανήλικα έως 18 ετών ή
 • ii. Eίναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή
 • iii. Eίναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ή υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους.

Γ. Tα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία:

 • i. Τέκνα του φορολογούμενου,
 • ii. Aδελφοί και αδελφές των δύο συζύγων.

Δ. Ανιόντες,

Ε. Ανήλικα ορφανά από πατέρα και μητέρα που έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με το φορολογούμενο ή τον/τη σύζυγο.

 • 2. Τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις β’, δ’ και ε’ της παραγράφου 1 δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη, εάν το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ και εφόσον συνοικούν με τον φορολογούμενο. Τα φυσικά πρόσωπα της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1, δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη, εάν το ετήσιο εισόδημά τους υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.
 • 3. Κατά την εφαρμογή της παραγράφου 2, δεν λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω κατηγορίες εισοδήματος:

Α. Διατροφή που καταβάλλεται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο,

Β.  Εξωϊδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος.

 • 4. Το εισόδημα των ανήλικων τέκνων προστίθεται στα εισοδήματα και φορολογείται στο όνομα του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα και σε κάθε περίπτωση στο όνομα του συζύγου, ο οποίος θεωρείται καταρχήν υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για τις ακόλουθες κατηγορίες εισοδημάτων σχετικά με τα οποία το ανήλικο τέκνο υπέχει δική του φορολογική υποχρέωση:

Α. Το εισόδημα που αποκτά το ανήλικο από εργασιακή σχέση, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 12,

Β. Συντάξεις που περιήλθαν στο ανήλικο τέκνο, λόγω θανάτου του πατέρα ή της μητέρας του.

Ποιοι δεν έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση

Δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης, πέρα από τα πρόσωπα που αναφέρονται παραπάνω:

 • i. Οι κάτοικοι εξωτερικού που δεν έχουν κανένα πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα.

Προσοχή: Οι παραπάνω θα πρέπει να έχουν δηλωθεί ως κάτοικοι εξωτερικού στο μητρώο είτε των ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού, είτε στις αρμόδιες ΔΟΥ που έχουν τμήματα κατοίκων εξωτερικού (συνήθως, πέρα από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, είναι η Α΄ΔΟΥ κάθε περιοχής).

 • ii. Όσοι δεν έχουν κανένα πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα

Για τους έγγαμους προβλέπεται κοινή υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Σύμφωνα με το σχέδιο του εντύπου Ε1 που κυκλοφόρησε, στον πίνακα 1 υπάρχει στην ένδειξη «ΕΓΓΑΜΟΣ» και άλλη μία ένδειξη με τη συντομογραφία «ΜΣΣ*». Στις διευκρινήσεις που δίνονται στο τέλος της σελίδας το έντυπο αναφέρει «Μέρος του Συμφώνου Συμβίωσης». Αναμένεται από το υπουργείο να δοθούν περαιτέρω διευκρινήσεις και οδηγίες για τον τρόπο που θα γίνεται στο μητρώο της ΔΟΥ η εγγραφή των φορολογουμένων που έχουν συνάψει Σύμφωνο Συμβίωσης και είναι ομόφυλα ζευγάρια.

Δήλωση κατοίκου εξωτερικού

Τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό οφείλουν να υποβάλουν, το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Μαρτίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης, στο Τμήμα ή Γραφείο Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους της ΔΟΥ όπου είναι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας:

 • i. Aίτηση (έντυπο Μ0) με συνημμένα τα έντυπα Μ1 και Μ7 συμπληρωμένα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις,
 • ii. Έγγραφη δήλωση, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής τους, για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου τους στην Ελλάδα. Σχετικές οδηγίες μπορείτε να βρείτε στην ΠΟΛ. 1058/26.3.2015 με θέμα «Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4172/2013 και του Ν.4174/2013».

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα Finance & Markets Voice

Πηγή:
http://www.fmvoice.gr/index.php/2012-09-12-05-20-12/financial-news/2012-09-12-05-21-54/item/132814-%CE%BF%CE%B9-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%87%CF%81%CE%B5%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD

Leave a Reply